Kalite Yönetimi | Yıldız Kalıp Kalite Yönetimi | Yıldız Kalıp Kalite Yönetimi | Yıldız Kalıp

Kalite Yönetimi

Yıldız Kalıp AŞ, etkin bir Kalite Yönetimi Sistemine sahiptir. Kalite Yönetiminin amacı, müşteri beklentilerine ve yasal düzenlemelere uygun ürünler imal edilmesini sağlamak için malzemenin girişinden ürünlerin sevkine kadar olan süreçteki her aşamada, kalite sisteminin standartlarına uygun ve sürekli gelişen bir yönetim sağlamaktır. Ayrıca sektöründe uluslararası seviyede rekabet gücünü arttırmak ve sürekli gelişimi sağlamak amacıyla süreç odaklı kalite yönetim anlayışına sahiptir.


Bünyesindeki hareketli 3 boyutlu ve optik ölçüm sistemi cihazları ile boyutsal doğrulama ve tersine mühendislik uygulamaları sürdürülmekte, tahribatlı ve tahribatsız testler yapılmaktadır.


  • Sahip Olunan Kalite Yönetim Sistemleri
  • ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001. 2004 Çevre Yönetim Sistemi
  • OHSAS 18001:1999 2007 Sağlık ve Emniyet Yönetim Sistemi
  • FORD Q1 Kalite Sistemi

Kalite Yönetim Prensipleri

Kalite, tüm çalışanların yükümlülüğüdür ve tüm prosesler de yer alır.


Önemli proses parametreleri SPC ile takip edilir.

  • PFMEA
  • Hata - İspatlama Sistemi (Poka-Yoke)
  • Kaizen
  • 5 S ile devamlı iyileştirme sağlanır.
© 2013 Yıldız Kalıp A.Ş. Tüm hakları saklıdır. | Hosting - Global Medya
SMARTIS INTERACTIVE