Çevre Faaliyetleri

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, Yıldız Kalıp bünyesinde yapılan başlıca çevre faaliyetleri aşağıdaki gibidir.


 • Atıkların sınıflandırılması
 • Sınıflandırılan atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı toplanması
 • Toplanan atıkların atık depolama sahasında özelliklerine göre depolanması
 • Depolanan atıkların uygun yöntemlerle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca yetkilendirilmiş kuruluşlarca bertaraf edilmesi
 • Çevre mevzuatının düzenli olarak takip edilmesi
 • Doğal kaynak kullanımının azami seviyede tutulması
 • Gerekli ortam ve emisyon ölçümlerinin yasal mevzuatların belirlediği periyotlarda yapılması
 • Çevre izinlerinin ve çevre etkinlik değerlendirme raporunun mevzuata uygun şekilde takibinin yapılması
 • Yıllık olarak iç denetimlerin planlanması ve uygulanması
 • Çevre ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çalışanlara çevre bilinci, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, atıkların sınıflandırılması ve çevre kazalarında yapılması gerekenler ile ilgili olarak eğitim verilmesi

 • Bunların dışında şirketimizde;
 • Çevreye zararlı ürünler yerine çevreye daha az zararlı ürünler kullanılması hususuna özen gösterilmektedir.
 • Avrupa Standartlarınca yasaklı ve kısıtlı kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.
 • Kullanılan kimyasalların ve sarf malzemelerin çevresel boyutları bilinmekte ve çalışanlar bu konularda eğitilmektedir.
© 2013 Yıldız Kalıp A.Ş. Tüm hakları saklıdır. | Hosting - Global Medya
SMARTIS INTERACTIVE